Voorwaarden

Voorwaarden

Trouwkaart-ontwerpen.nl is onderdeel van Heuvelrug Foto & DTP Producties te Maarsbergen (hierna: opdrachtnemer).

Onze algemene voorwaarden zijn te downloaden via deze website.

Bij gebruik van de website gaat de gebruiker (hierna: klant) akkoord met deze voorwaarden.

 

Opdracht
De overeenkomst komt tot stand op moment van bestelling via bovengenoemde website of bij opdracht per telefoon/ e-mail/ post door klant.

Opdrachtnemer is ten alle tijden gerechtigd een opdracht zonder opgaaf van reden te weigeren (bijvoorbeeld doordat deze aanstootgevend materiaal bevat).

 

Teksten
Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor grammaticale- en spelfouten in aangeleverde tekst, of door opdrachtnemer te schrijven tekst.

Controleer daarom nauwkeurig de (pdf) proef op eventuele fouten en op juistheid van gegevens.

Na akkoord (pdf)proef door klant kan opdrachtnemer niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de tekst e/o opmaak van de kaart.

 

Foto’s
Digitaal aangeleverde foto’s moeten minimaal 1 MB zijn voor voldoende afdrukkwaliteit.

Controleer de bestandgrootte door met je rechtermuisknop op de bestandsnaam te klikken, kies “eigenschappen”.

Het bestandsformaat dient jpg of jpeg te zijn en in kleurmodus RGB. Dit zijn standaard camerainstellingen.

 

Kleuren
De kleuren op je beeldscherm kunnen afwijken van het uiteindelijke drukwerk.

 

Bijlagen
Losse elementen zoals lint, inlay’s, dekbladen e.t.c. worden los bijgeleverd en dienen nog bevestigd te worden.

 

Copyright & Auteursrecht
Opdrachtnemer behoudt copyright op alle door haar gemaakte ontwerpen en kan deze, met in acht neming van de privacy van haar klanten,

gebruiken voor promotionele uitingen of verkoopdoeleinden.
Alle ontwerpen, teksten en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd.

Publicatie of overname zonder toestemming door opdrachtnemer is uitdrukkelijk verboden.

 

Merknaam
Het logo van trouwkaart-ontwerpen.nl wordt (klein) meegedrukt op de achterzijde van de kaart.

Opmaakkosten en annulering

De vermelde opmaakkosten zijn uitsluitend in combinatie met drukwerk.

Bij annulering van het drukwerk zal voor het gemaakte ontwerp 45,- euro opmaak- en administratiekosten in rekening worden gebracht.